Cytologia

Drukuj

Profilaktyczne badania cytologiczne przeprowadzane są bezpłatnie wśród:
Jeżeli poprzednie wyniki są prawidłowe, proponuje się wykonywanie tych badań 1 raz na 36 miesięcy.
Badania cytologiczne wykonuje się częściej w przypadku gdy:

Pozostałe osoby mają możliwość badania w Poradni Ginekologicznej.

Badania mają na celu wykrycie zmian przednowotworowych lub w okresie przedklinicznym.

Rozmazy oceniane są wg Bethesda.